Giấc ngủ & Ung thư (P2): Các rối loạn giấc ngủ phổ biến

Đối với hầu hết những ai đang chiến đấu với căn bệnh ung thư, xoay sở với tác dụng phụ của thuốc là một trong những thách thức lớn nhất. Thật không may, chỉ nội một chẩn đoán ung thư cũng làm tăng yếu tố rủi ro phát triển một loạt các vấn đề sức … Continue reading Giấc ngủ & Ung thư (P2): Các rối loạn giấc ngủ phổ biến