Điều khoản sử dụng

Khi các bạn truy cập vào trang website của chúng tôi đồng nghĩa với việc các bạn đồng ý với các điều khoản này. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong điều khoản sử dụng mà bạn đang đọc vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi các bạn tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là các bạn chấp nhận với những thay đổi đó. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cập nhật ngày để các bạn nhận biết được bản mới nhất.

Các bạn vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

Hướng dẫn sử dụng website

  • Khi vào website của chúng tôi, các bạn cần đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. 
  • Khi các bạn truy cập, cần phải có trách nhiệm với hoạt động của mình trên website, cũng như các thông tin các bạn cung cấp cho chúng tôi theo các chính sách bảo mật mà chúng tôi đã thông báo trên trang web này. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do quý khách không tuân thủ quy định.
  • Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. 
  • Tất cả nội dung trang web và ý kiến phê bình của quý khách đều là tài sản của chúng tôi. 
  • Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của chúng tôi. Toàn bộ nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu.

Quyền pháp lý

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này.

Quy định về bảo mật

Các bạn không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Mọi thông tin sẽ được bảo mật theo chính sách bảo mật trong website này, ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu. Nếu có tranh chấp phát sinh bởi các Quy định trong các điều khoản sử dụng trên, quý khách hàng có quyền gửi khiếu nại/khiếu kiện lên Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết.